Трансформација слике

Под појмом трансформација слике подразумевају се радње које се односе на ротирање слике по одређеним осама. У програму GIMP може се ротирати цела слика преко менија Image -> Transform: Наставите са читањем

Слање мејла

Током ванредног стања сам се уверила да већина ђака не зна да (по)шаље мејл. Иако сам планирала овај текст да објавим на самом почетку школске године, мислим да ни сада није касно. С обзиром на чињеницу да мејл комуникација у данашње време спада у елементарну дигиталну писменост, заиста је неопходно да СВИ ђаци овладају слањем мејлова. За објашњавање слања мејлова користићу џимејл, јер већина и користи џимејл, а као илустрацију користићу слике екрана и са рачунара и са мобилног телефона. Наставите са читањем

Пренос података

Рачунарска мрежа се може посматрати као комуникациони систем, где се информација генерисана на предајној страни (извориште поруке) доставља жељеном одредишту. Основни елементи комуникационог система су: Наставите са читањем

Основни појмови о рачунарским мрежама

Најједноставнију рачунарску мрежу чине два рачунара која су повезана каблом, што им омогућава да заједнички користе податке. Рачунарске мреже су се развиле из потребе сталног заједничког коришћења информација. Рачунари су моћни зато што могу да обрађују огромне количине података врло брзо. Наставите са читањем