Почетак нове школске године

1.9.2016.

Нова школска година. Дочекала сам је орна за рад са децом и спремна за нове текстове на блогу. Као и до сада, тежиште текстова биће на садржајима везаним за наставу, а убациваћу и понешто „са стране“.
Дочекали су ме неки (мени) нови предмети, у смислу да их до сад нисам предавала, па ће, највероватније, највише текстова бити управо из њих. Оно што моји ђаци, и сви остали, могу потражити на страницама блога биће садржај следећих предмета:
рачунарска графика и мултимедија (смер Електротехничар рачунара, први разред)
програмирање (смер Електротехничар рачунара, други разред)
рачунари (смер Електротехничар рачунара, трећи разред)
рачунарске мреже и комуникације (смер Електротехничар рачунара, четврти разред)
– рачунари и програмирање (смер Машински техничар за компјутерско конструисање, трећи разред)