Обрада звука

Звук
Звучни спектар
Децибели
Дигитализација звука
Компресија аудио записа и формати аудио записа
Звучна картица

Audacity – инсталација
Audacity – упознавање са радним окружењем
1 – линија менија (Menu Bar)
2 – линија алата – пренос (Transport Toolbar)
3 – линија алата – алати (Tools Toolbar)
4 – линија алата – мерач (Meter Toolbar)
5 – линија алата – мешач (Mixer Toolbar)
6 – линија алата – уређивање (Edit Toolbar)
7 – линија алата – преписивање (Transcription Toolbar)
8 – линија алата – уређај (Device Toolbar)
9 – временска оса (Timeline)
10 – управљачка табла за звучне канале (Track Control Panel)
11 – линија алата – избор (Selection Toolbar)
Audacity – почетак рада
Audacity – основне манипулације са звуком
Audacity – додавање ефеката