Самовредновање за школску 2018/2019.

Већ годинама причам како планирам да променим нешто у начину рада. Претходних година сам се углавном бавила блогом. Ове године блог је мало био запостављен, а ја користим крај школске године да направим ретроспективу шта сам то урадила (ново) у току ове школске године. Кренимо редом: Наставите са читањем

Тренинг дигиталних вештина за ученице техничких школа

Непрофитна организација Достигнућа младих у Србији (са којом наша школа већ сарађује кроз учешће на такмичењу ученичких компанија, где је наша школа на регионалном такмичењу освојила прво место) организовала је тренинг за израду мобилних апликација који је намењен ученицама првог и другог разреда средњих школа а који је одржан од 1-3. јуна у Хотелу 88 rooms (Сала Oniks) у Београду. Наставите са читањем

Коришћење DataReader објекта

Након успостављања конекције ка бази података и креирања SQL упита, неопходно је извршити креирани упит како би се прибавили подаци. Уколико се користи OLE DB data provider, најлакши и најбржи начин за прибављање података је коришћење DataReader објеката. DataReader објекти могу само да читају податке и то ред по ред унапред. Имајући ово у виду, јасно је да је употреба DataReader објеката корисна само у ситуацијама када је креирани упит SELECT SQL наредба. DataReader објекти посебно се користе када је потребно брзо итерирати кроз велику количину података при чему није потребно поседовати локалне копије једном очитаних података. DataReader објекти креирају се позивом ExecuteReader() методе креиране команде. Након креирања DataReader објекта, један ред резултујуће табеле података прибавља се коришћењем Read() методе. Уколико претпоставимо да је креирана конекција ка бази, да би се очитали подаци из базе података неопходно је написати SQL упит који селектује потребне информације, креирати команду која ће извршити упит и креирати DataReader објекат који ће прибавити податке. У наставку ће бити приказан део програмског кода који извршава селектовање свих редова из табеле RADNIK у бази података PREDUZECE. Наставите са читањем

Креирање SQL команде

Након креирања конекција ка бази података, неопходно је извршити SQL наредбе за манипулацију над подацима. Уколико користимо SQL Server data provider, SQL наредбе се извршавају коришћењем инстанци класе OleDbCommand тј. коришћењем OleDbCommand објекта. Објекти класе OleDbCommand представљају објектно-оријентисану репрезентацију SQL упита, имена табела или ускладиштених процедура. Наставите са читањем

Креирање конекције ка бази података

Пре прибављања или измене података неопходно је креирати конекцију ка извору података. Број расположивих конекција је ограничен па је потребно држати конекцију отвореном што је краће могуће. Конекција ка извору података у ADO.NET-у енкапсулирана је класом Connection. Приликом креирања инстанце класе Connection неопходно је дефинисати ConnectionString атрибут ове класе. ConnectionString атрибут представља форматирани низ карактера састављен од низа име/вредност парова одвојених међусобно карактером ‘;’. Овај атрибут најчешће садржи информације о имену машине којој приступамо, начину аутентификације корисника, имену базе којој приступамо и сл. У наставку је дат пример креирања конекције коришћењем OLE DB data provider-a. Наставите са читањем