C#

Ове године почињемо са учењем новог програмског језика – C#. Иако моји ђаци већ две године уче C, одлучила сам да излагање започнем од почетка, како бисмо на једном месту имали цео курс језика C#. Са друге стране, на овај начин ћемо утврдити оно што знамо и научити оно што је остало нејасно.

За све оне који желе дубље да се баве проучавањем програмског језика C# препоручујем туторијал: почетни нивосредњи ниво и напредни ниво

C#.NET (у даљем тексту C#) је објектно-оријентисан програмски језик. Овај програмски језик поседује и могућност развијања различитих врста апликација: конзолних, Windows, Web. Поред тога, захваљујући синтакси која је настала на бази синтакси широко распрострањених језика C++ и Java, C# данас спада у категорију најпопуларнијих програмских језика.

Сваки програмски језик има елементе који га карактеришу и то су:
азбука,
резервисане речи,
константе,
променљиве.

Азбуку програмског језика C# чине мала и велика слова енглеског алфабета, цифре и специјални знаци (знаци аритметичких операција и релација, знаци интерпункције…)

Променљиве
Типови података
Оператори
Упознавање са радним окружењем Microsoft Visual Studio 2010
Први програм у програмском језику C#
Унос и приказ података у конзолну апликацију
Константе
Управљачке структуре
Секвенца
Селекција
Итерација
Наредбе скока
Низови
Вишедимензионални низови

Објектно оријентисано програмирање у C#
Објектно оријентисана парадигма
Декларација променљивих и функција у програмском језику C#
Дефиниција класе у програмском језику C#
Примери класа
Структура C# фајла који садржи класу
Пример креирања класе
Својства класе
Класификација типова података у програмском језику C#
Конверзија типова података у програмском језику C#
Klasa System.Object
Namespace
Изведене класе
Апстрактне класе
Статички чланови класе
Референца this
Грешке и њихово покретање

Допуњавам овај текст са линком ка још једном туторијалу, за све оне којима није проблем што су видео лекције на енглеском.

Програмирање windows апликација
Развој Windows апликација у C#.NET
Креирање новог Windows пројекта
Особине Windows контрола
Заједничка својства Windows контрола
Програмирање вођено догађајима
Форме
Microsoft Visual Studio 2019 
Контроле: Командно дугме (Button), Лабела (label), Поље за унос текста (TextBox), CheckBox, Радио дугме (Radio Button), ListBox, ComboBox
Визуелна компонента за табеларни приказ текста
Менији: креирање менија, програмирање менија, скраћенице, слике
Рад са стандардним дијалозима и датотекама
Приказ садржаја датотеке
Класа Graphics: цртање линије, цртање правоугаоника и елипсе, цртање случајних правоугаоника, цртање кружница и њихово кретање по форми
Системско време
Колекције и њихова примена: ArrayList, Hashtable

Базе података
Базе података
Рад са базама података
Укратко о бази података
Примарни кључ табеле
Типови SQL упита
Именовани простори и управљачки програми
Класе за рад са базама података
C# апликација за рад са SQL упитима
Data binding (везивање података)