Обрада слика

Представљање слика у рачунару
Растерски и векторски начин представљања слика
Растерска графика
Формати за чување слика
Модели боја
Основна обрада слика

GIMP – програм за обраду слика
GIMP
Основне корекције (ретуширање)
GIMP Toolbox (кутија са алатима)
Мењање величине и трансформирање слика
UNDO и REDO
Промена боје
Rectangle select tool (избор правоугаоне области)
Ellipse select tool (избор области у облику елипсе)
Free-hand select tool (избор руком нацртане области)
Fuzzy select tool (избор континуалне области на основу боје)
Select by color tool (избор области сличних боја)
Text tool (додаје и мења слојеве који садрже текст)
Слојеви (Layers)
Филтери
Припрема слика

GIMP-оване слике – пример слика које су радили ученици током школске 2012/2013. године