Обрада слика

Представљање слика у рачунару
Растерски и векторски начин представљања слика
Растерска графика
Формати за чување слика
Модели боја
Основна обрада слика

GIMP – програм за обраду слика
GIMP
Основне корекције (ретуширање)
GIMP Toolbox (кутија са алатима)
Мењање величине и трансформирање слика
Трансформација слике
UNDO и REDO
Промена боје
Rectangle select tool (избор правоугаоне области)
Ellipse select tool (избор области у облику елипсе)
Free-hand select tool (избор руком нацртане области)
Fuzzy select tool (избор континуалне области на основу боје)
Select by color tool (избор области сличних боја)
Scissors select tool
Foreground select tool
Text tool (додаје и мења слојеве који садрже текст)
Bucket fill tool
Foregorund/background color
Слојеви (Layers)
Филтери
Припрема слика

GIMP-оване слике – пример слика које су радили ученици током школске 2012/2013. године