Рачунари, трећи разред

Податак и информација
Блок шема система за обраду података
Представљање нумеричких података
Представљање целих бројева
Представљање реалних бројева
Представљање ненумеричких података

Структура рачунарског система
Процесор
Меморија
Спрежни систем
Улазно/излазни подсистем
Персонални рачунари
Матична плоча
Магистрале персоналних рачунара

Централни процесор
Регистри процесора
Управљачка јединица
Систем прекида
Аритметичко-логичка јединица
Инструкције процесора
Инструкциони циклус
Врсте инструкција
Преклапање инструкција
Начини адресирања
Рачунар са сложеним скупом инструкција (CISC)
микропроцесор i80386
Пентиум
Рачунар са смањеним скупом инструкција (RISC)
Структура RISC процесора

Меморије
Класификација меморија
Параметри меморија
Хијерархија меморија
Главне меморије
Оперативна меморија
RAM
Уградња RAM-а на матичну плочу
Читачка меморија
Флеш меморија
Покретање рачунара
Регистарска меморија
Кеш меморија
Кеш диска
Магацинска (стек) меморија
Асоцијативна меморија
Управљање меморијом
Сегментна организација меморије
Странична организација меморије
Виртуелне меморије

Принцип магнетног записивања
Кодови за магнетно записивање
Магнетна трака
Хард диск
Контролер хард диска
Организација података на диску
Фајл системиFAT 32 и NTFS – фајл системи оперативног система Windows
Фајл системи за оперативни систем LINUX
Оптички дискови
Магнетнооптички дискови
Вишенаменски дигитални диск – ДВД (DVD)

Улазно–излазни подсистем
Начини преноса података
Улазно–излазни интерфејс
Улазно-излазни интерфејс за серијски пренос података
Паралелни интерфејс
Управљање улазно–излазним преносом
Директан приступ меморији (DMA)
Улазни уређаји
Тастатура
Миш
Скенер
Излазни уређаји
Графичка картица
Рачунарски монитор
Штампачи
Координатни цртач (плотер)