Подела меморија и параметри меморија

Меморија (меморијски систем) је скуп уређаја који обезбеђују записивање бинарних података. Меморија је намењена упису, памћењу и читању података и програма. Операције уписа и читања називају се и приступ меморији. Сваки меморијски систем садржи меморијски медијум на коме се памте подаци, као и одговарајуће управљачке електронске и програмске блокове. Зависно од медијума на коме се информација памти, најчешће се користе полупроводничке, магнетне и оптичке меморије.

Наставите са читањем

Меморије

Да се подсетимо: Меморија је део рачунарског система који је са осталим деловима раунарског система повезан помоћу магистрала. Магистрале су проводници кроз које се преносе електрични импулси одговарајућег напонског нивоа. Ти импулси представљају одређене сигнале. Постоје три групе проводника у магистралама које се називају: адресна, управљачка и магистрала података.

Наставите са читањем