Матрице и функције – задаци

Урадићу неколико задатака са матрицама и функцијама. У неким задацима ће бити наведен већи број функција, јер је циљ да укажем на неке специфичности у писању функција са матрицама, у решавању проблема са матрицама и да вам објасним на шта треба обратити пажњу! Наставите са читањем

Advertisements

Матрице – решени задаци

Након што смо се упознали са матрицама, урадићемо неколико примера који илуструју рад са њима.

  1. Написати програм који одређује збир квадрата свих елемената матрице

Наставите са читањем

Низови – задаци

Да се подсетимо:

Низ је структура података истог типа који имају заједничко име а појединачним елементима се приступа на основу редног броја. За дефинисање низа и за приступ елементима низа користе се []. Редни бројеви (индекси) крећу се од 0 до n-1. Елементима низа може се приступати и помоћу показивача: Наставите са читањем

функције – задаци

О функцијама у програмском језику C можете прочитати у тексту Потпрограми. Овде ћемо урадити неколико задатака, да видите како то изгледа:

1. Дефинисати функцију која израчунава збир два цела броја. У главном програму, применом дате функције израчунати
а) збир првих n бројева Наставите са читањем

пример исправљања грешака у програму

Кроз један пример видећемо како могу да се исправљају грешке које се јављају у програмирању.

Задатак: Написати програм који уређује елементе k-те врсте од најмањег до највећег, и приказује новодобијену матрицу.

Наставите са читањем