Пример – како направити видео запис од више краћих видео клипова и насловних слајдова

За крај, урадићемо још један пример. Од више видео секвенци, музике и два насловна слајда направићемо краћи видео: Наставите са читањем

Профили

Профил је скуп уобичајених подешавања видеа (величина, брзина смењивања слика, однос страница…) Профили се користе током мењања, прегледа и извоза да би се обезбедио брз начин да се промени између комбинације ових подешавања. Наставите са читањем

Анимације

OpenShot је пројектован са анимацијама у првом плану. Користи се алат заснован на интерполацији кривих: кључни фрејмови дефинишу вредности на одређеним тачкама на клипу а OpenShot обавља интерполацију вредности између тих тачака (врше се сложена математичка израчунавања за све тачке између кључних фрејмова). Наставите са читањем

Ефекти и прелази

Као додатак многим особинама клипа које могу бити анимиране и подешене можете такође убацити ефекат директно у клип. Сваки ефекат је представљен помоћу мале иконице у облику слова. Кликом на иконицу ефекта отвориће се особине тог ефекта чиме вам се омогућава да их измените и анимирате их. Наставите са читањем