Скенер

Оптички читачи су уређаји који прихватају штампане, писане или цртане податке са оригиналних докумената и преносе их у рачунар у облику погодном за обраду. Служе за аутоматску припрему података из изворних докумената. После уношења у меморију, подаци се обрађују, а врста обраде зависи од врсте знакова на оригиналном документу. На пример, постоје оптички читачи знакова (OCR – Optical Character Reader), оптички читачи маркера (OMR – Optical Mark Reader), читачи пругастог кода итд.

Скенер је улазни уређај којим се реализује прва фаза у овом процесу – преношење слике документа са папира или неког другог носиоца података у рачунар. Назив потиче од енглеске речи scanning што значи прегледање. Наставите са читањем

Миш

Миш је, поред тастатуре, најкоришћенија улазна јединица. Служи за померање показивача по екрану монитора, тј. за уношење података у рачунар. Ради на принципу претварања праволинијског кретања у низ електричних импулса. Електрични импулси се до рачунара могу пренети каблом или бежично, тако да постоје: Наставите са читањем

Тастатура

Тастатура је примарни уређај за ручно уношење података и програма у рачунар. Састоји се од низа тастера (дирки) који, када се притисну, производе у рачунару бинарни код притиснутог знака.

Распоред знакова на тастатури је сличан као и код писаће машине и може да се усклађује према стандардима државе којој је тастатура намењена. Број тастера зависи од врсте и намене тастатуре. Може се уочити пет група тастера: Наставите са читањем

Улазни уређаји

Улазни уређаји служе за унос података у рачунар.

Постоји велики број улазних уређаја који раде на различитим принципима, различитим брзинама и са различитим врстама података. Док једни зависе од непосредног људског ангажовања, други се користе непосредно – без ангажовања човека. Ови други обично прихватају аналогне сигнале. Да би рачунар могао да обрађује аналогне сигнале, мора их претходно помоћу A/D конвертора претворити у дигитални облик. Наставите са читањем

Директан приступ меморији (DMA)

При програмски управљаном улазу–излазу ефикасност коришћења процесора се драстично смањује када треба вршити пренос блокова података између већег броја локација главне меморије и периферних уређаја. Овај се недостатак отклања увођењем паралелизма у раду процесора, с једне стране, и контролера (адаптера) периферног уређаја, с друге стране. То се постиже тако што више периферних уређаја имају могућност приступа главној меморији помоћу посебног система који се назива директни приступ меморији, или DMA пренос (од енгл. Direct Memory Access – директни приступ меморији). Наставите са читањем