Координатни цртач (плотер)

Координатни цртач или плотер (to plot – цртати) представља излазни уређај који, као штампач, приказује резултате на папиру, али се од њега доста разликује. Основна разлика са становишта корисника се састоји у томе што цртачи могу да користе папир великог формата и што омогућавају цртање континуалних линија уместо тачкасто–степенастих. Наставите са читањем

Штампачи

Периферни уређај који се најчешће користи, поред тастатуре и монитора јесте штамач (принтер). Он представља стандардну излазну јединицу која излазне податке из рачунара трансформише и приказује у облику најпогодниjeм за човека – на папиру. У зависности од технологије и начина рада, постоји више врста штампача: Наставите са читањем

Рачунарски монитор

Монитор или екран је електрични излазни уређај који служи за приказивање слике послате са графичке картице у склопу рачунара. На њему пратимо резултате обраде и тренутна дешавања. Служи за приказивање слова или слика које могу бити покретне или статичне. Слика која се на монитору обично приказује се ствара у графичкој картици, посебном склопу чија је функција стварање и обнављање слике. Постоји неколико различитих технологија које користе монитори. На основу примењене технологије разликујемо следеће врсте монитора: Наставите са читањем

Графичка картица

Повезивање рачунара са монитором, као излазном јединицом, остварује се преко посебног електронског склопа – видео адаптера. Видео-адаптер се у виду специјалне штампане електронске плоче (графичке картице) смешта у један од слотова за проширење, или се већ налази на матичној плочи рачунара као њен саставни део (интегрисана графичка картица). Наставите са читањем

Излазни уређаји

Излазни уређаји податке из рачунара претварају у облик прихватљив околини. Та околина могу бити људи, па је тада излаз у визуелном или звучном облику. Уколико се рачунар користи у управљању неким производним процесом, тада се излазне величине приказују у електричном облику (струја, напон…) или неком другом погодном за покретање мотора, вентила и сл. Наставите са читањем