Изузеци

У програмском језику С++ постоји механизам изузетака који приликом појаве грешке врши безбедно прекидање започетих активности и предаје управљање одговарајућем руковаоцу изузецима. Наставите са читањем

Апстрактне класе

Виртуелна метода која није дефинисана у основној класи назива се апстрактна метода. Код ње се уместо тела функције пише =0;
Класа која садржи бар једну апстрактну методу назива се апстрактна класа. Не могу да се стварају објекти типа апстрактне класе. Улога апстрактних класа је да се из њих изводе друге класе.

Виртуелне методе

Виртуелна метода је сопствена (не static) метода основне класе, која може да се замени истоименом методом одговарајуће изведене класе када се позове за објекат који припада изведеној класи. Пријатељске функције неке класе не могу да буду виртуелне за ти класу, јер не припадају тој класи.
Виртуелне методе декларишу се додавањем модификатора
virtual на почетак њихове декларације у основној класи. Приликом поновног декларисања у изведеним класама модификатор virtual се подразумева, те не мора да буде експлицитно наведен. Наставите са читањем

Изведене класе

Да се подсетимо:

појмови се групишу на основу заједничких особина
унутар једне групе могуће је даље груписање на основу неких специфичнијих заједничких особина => сви објекти дате подгрупе имају све особине своје (основне) групе, али и још неке специфичне особине Наставите са читањем

Заједнички елементи класа

Појам и дефинисање заједничких елемената класа

Понекада је добро да се класа пројектује тако да има и заједничке елементе, односно промењиве и функције које су заједничке за све објекте дате класе. Такве функције и класе називају се заједнички елементи, а сви остали чланови су сопствени.

Осим ако се експлицитно не наведе да је неки члан заједнички, онда је он подразумевано сопствени. Наставите са читањем