Прототипови функција

Дефиниција функције

тип_вредности име_функције (низ_параметара) тело_функције

наводи све особине функције: тип вредности функције, број и типове параметара и опис шта и како ради функција. Наставите са читањем

Потпрограми

У сложенијим програмима често се појављују низови наредби који се понављају на више места. Или се иста група наредби понавља у разним програмима. Да се не би губило време и труд на њихово копирање и вишеструке измене у случају грешке, програмски језици омогућавају креирање потпрограма који се састоје од таквих група наредби. Наставите са читањем

Двоструко спрегнута листа – задаци

Саставити на језику С пакете функција за обраду двоструко повезаних листа целих бројева који садржи функције за:
– стварање празне листе,
– померање на први и на последњи елемент листе,
– померање на следећи и на претходни елемент у односу на текући елемент листе,
– померање на следеће и на претходно појављивање датог броја у листи у односу на текући елемент,
– испитивање да ли постоји текући елемент у листи,
– дохватање и промену вредности текућег елемента у листи,
– додавање новог елемента испред првог и иза последњег елемента листе,
– додавање новог елемента испред и иза текућег елемента у листи,
– избацивање текућег елемента из листе уз померање на следећи или на претходни елемент,
– брисање свих елемената листе,
– исписивање садржаја листе од почетка ка крају или од краја ка почетку, и
– читање листе ређајући елементе од почетка ка крају или од краја ка почетку.
Саставити на језику C главни програм за приказивање неких могућности претходног пакета.

Наставите са читањем

Двоструко повезане листе

Радећи са једноструко повезаним листама могли смо уочити следеће проблеме:
1. Једноструко повезане листе омогућавају кретање кроз листу само у једном правцу.
2. Брисање елемента из листе захтева стално чување претходног елемента током кретања кроз листу, како би се знао претходник елемента који је потребно обрисати.
3. Уколико дође до губљења везе у неком елементу, остали елементи постају недоступни. Наставите са читањем