Data Binding (везивање података)

Везивање података значи да се у некој контроли аутоматски приказују подаци из базе, најчешће као резултат SELECT упита. Пошто SELECT упит може да обухвати податке из једне или више табела, ово представља веома елегантан начин за приказ података кориснику, уз минимум програмирања. Контроле се повезују на потребну табелу у оквиру DataSet објекта. Наставите са читањем

C# апликација за рад са SQL упитима

Желимо да направимо C# апликацију у којој корисник може да унесе SQL SELECT упит, потом кликне на дугме и на крају види резултат – редове и колоне овог упита. Ми ћемо, у ствари, допунити претходно урађен пример са компонентом datagridview у којој се уписују подаци из табеле Ucenici наше базе података Primer. Подсећам, DataGridView је веома моћна контрола која је способна да прикаже садржај табеле у DataSet објекту. DataSet објекат чува један или више Table објеката у меморији. Сваки Table објекат је матрица састављена од редова и колона и чува резултат једног SELECT упита. У овом примеру ћемо имати само један Table објекат у DataSet-у који ће чувати резултат SELECT упита уписаног у TextBox контролу. Наставите са читањем

Типови SQL упита

SQL упити се по својој функцији могу поделити на следеће групе:

DML (Data Manipulation Language), језик за манипулацију података. Ову групу ћемо детаљније проучити јер се односи на преглед, додавање, измену и брисање података.
DDL (Data Definition Language) помоћу кога се креирају, мењају и бришу објекти у бази података. Помоћу њих можемо креирати табеле, одредити називе и типове податка, дефинисати примарни кључ табеле и слично.
DCL (Data Control Language) – jезик за контролу података помоћу кога се одређује који корисник шта сме да ради са подацима. На пример, можете одређеним корисницима дата право да само прегледају податке, а неким и да их мењају. Наставите са читањем

Класе за рад са базама података

Говорили смо о два именована простора који имају исти сет класа. Разликују се у префиксу назива. На пример имамо SqlConnection (System.Data.SqlClient) и OleDbConnection (System.Data.OleDb именовани простор). Ово имајте у виду јер у наредном тексту радимо са OleDb објектима због Access базе података.

Да би могли да радимо са базама података у програмском језику C# неопходно је разумети теоретске основе везане за ADO .NET. Наставите са читањем

Именовани простори и управљачки програми

Приликом рада са базама података, C# и генерално .NET радно окружење нуде велики број класа које су распоређене у два именована простора (namespaces): Наставите са читањем