VirtualBox

1. Основни појмови

Програм Oracle VM VirtualBox представља софтвер за виртуелизацију 32-битних и 64-битних оперативних система, на рачунарима са Intel или AMD процесорима. VirtualBox подржава како софтверску тако и хардверску виртуализацију. Помоћу овог алата може се покренути, односно виртуелизовати оперативни систем укључујући, како сервисе тако и програме који су инсталирани на том оперативном систему. Наставите са читањем

Предности виртуелизације

Неке од основних предности које се остварују применом виртуелизације су:

 • Смањење трошкова. Током времена, коришћењем виртуелизације долази до значајног смањења трошкова ресурса. Куповина нових уређаја је ређа, јер се исти хардвер користи за више намена. С друге стране, ефикаснија је употреба компјутерских ресурса. Доказано је да се путем виртуелизације искоришћеност капацитета са 10% и 15% повећава на чак 70% и 80%, што у великој мери смањује утрошак електричне енергије, а на тај начин се смањују новчани издаци. Смањење IT трошкова огледа се у чињеници да је лакше управљати једним уређајем него са десетак истих, а тиме се поједностављује одржавање хардвера.

 • Једноставнији бекап. Поред тога што је могуће направити резервну копију целог сервера на којем раде виртуелне машине, може се направити и резервна копије појединачних оперативних система, односно виртуелних компјутера који су инсталирани на хост серверу. Копије виртуелних машина могу се врло једноставно премештати са једног сервера на други, што је много лакше и једноставније од инсталирања нових оперативних система на физички новим серверима, односно компјутерима. У случајевима пада система из било којих разлога, опоравак је знатно бржи и једноставнији. Копија виртуелне машине се покрене на било којем слободном серверу и систем поново ради.

 • Смањење загревања. Сервери, као и остали уређаји у дата центрима и сличним окружењима, генеришу топлоту што представља вишеструки проблем. Одвођење топлоте и додатно улагање у развој уређаја који генеришу мање топлоте ствара додатне трошкове и проблеме. Виртуелизацијом се постиже да исти број сервиса покреће мањи број физички присутних сервера. На тај начин се решава део проблема који настаје генерисањем топлоте.

 • Безбедније тестирање. Тренутно не постоји бољи начин за тестирање нових IT решења од виртуелног окружења. Могу се тестирати и најризичнији поступци и правити критичне грешке без икаквих последица. Довољно је изабрати претходни snapshot и све ће се вратити у првобитно стање. Када се утврди исправност и стабилност нових подешавања, таква верзија се једноставно укључује у продукцију.

Технике виртуелизације и њене примене

Постоји више техника виртуелизације. Неке од најбитнијих су:

 • Потпуна виртуелизација (Full virtualization)
 • Хардверски подржана виртуелизација (Hardware-assisted virtualization)
 • Пара-виртуелизација (Para Virtuelization)
 • Виртуелизација на нивоу оперативног система (Operating system-level virtualization)
 • Виртуелизација апликација (Application Virtualization)
 • Виртуелизација десктопа (Desktop Virtualization)
 • Мрежна виртуелизација (Network Virtualization)
 • Меморијска виртуелизација (Memory Virtualization)
 • Виртуелизација података (Data Virtualization)
 • Виртуелизација сториџа (Storage Virtualization)

Наставите са читањем

Принцип рада виртуелизације

Концепт виртуелизације сервера је у последњих десетак година од експеримента за тестирање израстао у врло ефикасно решење које се тренутно примењује на серверима.

Хост систем или хост рачунар представља физички рачунар на којем је инсталиран оперативни систем као и други програми. Наставите са читањем

Историјат развоја концепта виртуелизације

Појам виртуелна машина, као термин, први пут је употребила фирма IBM (International Business Machines Corporation) у оквиру пројекта M44/44X . Главна машина је била IBM 7044 (M44) и неколико симулираних 7044 виртуелних машина које су заједно користиле хардвере и софтвере, као и виртуелну меморију у служби мултипрограмирања. Такав централни систем подржавао је истовремено извршавање већег броја програма. Ако се осврнемо на чињеницу да је хардверска опрема у то време била веома скупа, виртуелизација као решење је доносила значајно смањење финансијских трошкова. Наставите са читањем