Укључивање на удаљени рачунар

Сервиси за рад на удаљеном рачунару

Једно од наслеђа из мејнфрејм периода рачунарских телекомуникација је и потреба за коришћење услуга удаљених рачунарских система путем основног корисничког интерфејса, алфанумеричког или графичког. Један од првих сервиса ове намене био је Телнет, сервис који је омогућавао конзолни рад на удаљеном рачунару, а који је касније унапређен у виду Secure Shell сервиса. Један од првих сервиса који је омогућавао дистрибуирани графички кориснички интерфејс јесте X Window System на UNIX оперативним системима. Наставите са читањем

Пренос фајлова

Сервиси за пренос фајлова

Основна улога рачунарских мрежа јесте размена података између (корисника) удаљених рачунарских система. Један од основних начина за складиштење података на рачунарским системима јесте у виду фајлова, односно коришћењем фајл-система. Фајл-системи се најчешће користе за складиштење података на екстерној меморији, мада се због једноставне употребе понекад користе и за рад са подацима у радној меморији, или као интерфејс за одређена стања и функције оперативног система. Две основне компоненте фајл-система су формат записа података на екстерној меморији и имплементација функција за рад са фајловима унутар оперативног система. Наставите са читањем

Електронска пошта

Електронска пошта, е-пошта, имејл или мејл (енгл. electronic mail, e-mail или email) су различити називи за мрежни сервис који омогућава слање и примање порука разноврсног садржаја. Име представља аналогију традиционалној пошти, при чему поштанско сандуче замењују сервери, на којима се е-пошта „чува“ док је корисник не преузме. Наставите са читањем

Портови

Портови су прикључци преко којих различити процеси из рачунара „излазе“ на мрежу. Постоји 65536 различитих портова, а сваки од њих одговара неком од протокола које користе апликације за међусобну комуникацију. Наставите са читањем