Именовани простори и управљачки програми

Приликом рада са базама података, C# и генерално .NET радно окружење нуде велики број класа које су распоређене у два именована простора (namespaces): Наставите са читањем

Примарни кључ табеле

Рекли смо да је табела у бази података основни носилац информација. Осим овога свака табела поседује један важан објекат – примарни кључ табеле (Primary Key или скраћено ПК). Примарни кључ представља једна или више колона са циљем да се сваки ред у табели јединствено идентификује. На пример, ако би желели да креирате табелу са подацима студената једног факултета, најбољи кандидат за примарни кључ је број индекса студента. Ако би за примарни кључ поставили име и презиме, погрешили би јер то није јединствена вредност. Наставите са читањем

Укратко о бази података

Главни носилац информација у свакој бази података је табела. Она представља дводимензионалну матрицу у којој су у редовима поређане целовите информације. Следи мало теорије и мало слика базе података northwind у Access-у. Након тога, прелазимо на рад у нашем развојном окружењу, Visual Studio. Наставите са читањем

Рад са базама података

Идеја целе ове приче о базама података (а везано за програмски језик C#) јесте да видите како је могуће већ готову базу података (направљену у неком развојном окружењу за рад са базама података – најчешће је то Microsoft Access) допунити неким новим функционалностима, тако што се испрограмира форма са одређеним компонентама и догађајима који су повезани за базом. Наставите са читањем

Базе података

Постоје различите базе података (Sql Server, MySQL, Sybase IQ, Oracle, DB2 …). Развијено је више стандардних интерфејса за приступ базама података. Сваки систем за управљање базама података (Database Management System – DBMS) поседује сопствени програмски интерфејс (application program interface – API) чијим коришћењем је могуће из програмског кода односно из апликације, вршити манипулацију подацима у бази података. Програмски интерфејс (API) представља колекцију објеката и метода који омогућавају позивање функција система за управљање базама података (DBMS-а) из програмског кода. Сваки DBMS поседује свој програмски интерфејс па је било неопходно развити стандарде за приступ базама података како пројектанти апликација не би морали да користе различите интефејсе у зависности од конкретног DBMS-a који користе. Наставите са читањем