задаци за вежбу – линијска структура

Примери
1. Написати програм који на стандардни излаз исписује поруку Zdravo, svete!.

#include <stdio.h>
main()
{
printf("Zdravo, svete!\n");
}

2. Написати програм који преводи дужину дату у стопама у центиметре (1 стопа =30.48 cm).

#include <stdio.h>
#define STOPA 30.48
main()
{
float st;
printf("Unesite duzinu u stopama :");
scanf("%f",&st);
printf("%f stopa u cm iznosi : %f \n",st,st*STOPA);
}

3. Написати програм који на стандардни излаз исписује велико слово A у пољу ширине четири, а у новом реду мало слово A у пољу ширине шест.

#include <stdio.h>
main()
{
printf("Slova:\n%4c\n%6c\n", 'A' , 'a');
}

4. Написати програм који на стандардни излаз исписује мало и велико слово C и њихову вредност у стандардном скупу знакова.

#include <stdio.h>
main()
{
int vrednost;
vrednost='A';
printf("%s\nznak=","Veliko :");
printf("%3c\nvrednost=%3d\n",vrednost ,vrednost);
vrednost='a';
printf("%s\nznak=","Malo :");
printf("%3c\nvrednost=%3d\n",vrednost,vrednost);
}

5. Написати програм који временски интервал дат у минутима изражава у сатима и минутима.

#include <stdio.h>
main()
{
int min;
printf("Uneti vremenski interval u minutima :");
scanf("%d",&min);
printf("Interval %d minuta ima %d sati i %d minuta\n",min,min/60,min%60);
}

6. Написати програм који генерише случајан цео број из интервала [1,10].

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
main()
{
srand(time(0));
printf("Broj : %d" ,rand()%10+1);
}

7. Програм приказује употребу префиксног и постфиксног оператора ++ (идентично је и за оператор –).

#include <stdio.h>
main()
{
int a=5;
printf("a=%d\n",a);
printf("a++=%d\n",a++);
printf("a=%d\n",a);
printf("++a=%d\n",++a);
printf("a=%d\n",a);
}

Задаци
1. Написати програм који на стандардни излаз исписује поруку Zdravo, svete, штампа
празан ред и у наредном реду исписује поруку Hello, world.

#include <stdio.h>
main()
{
printf("Zdravo, svete\nHello, world");
}

2. Написати програм који омогућава превоñење температуре дате у Келвинима у
температуру у Целзијусима.
Напомена: Tc = Tk − 273.15, где је Tk – температура у Келвинима, а Tc – температура у Целзијусима.

#include <stdio.h>
main()
{
float kl;
printf("Unesite temperaturu u Kelvinima: ");
scanf("%f",&kl);
printf("Temperatura od %f Kelvina ",kl);
printf("u Celzijusima iznosi: %f \n",kl-273.15);
}

3. Написати програм који помаже мењачу у раду, тако што од њега тражи да унесе дневни курс евра и суму у еврима коју треба претворити у динаре. Програм исписује противвредност у пољу ширине пет.

#include <stdio.h>
main()
{
float eur,kurs;
printf("Menjacnica\nEUR = ");
scanf("%f",&kurs);
printf("Iznos u evrima = ");
scanf("%f",&eur);
printf("Iznos : %5f DIN\n",eur*kurs);
}

4. Написати програм који за две задате целобројне променљиве на стандардни излаз исписује редом њихов збир, разлику, производ, количник и квадратни корен.

#include <stdio.h>
#include <math.h> /* Koristi se zbog ugradjene funkcije sqrt */
main()
{
int a,b;
printf("Uneti brojeve :");
scanf("%d%d",&a,&b);
printf("Zbir: %d\n",a+b);
printf("Razlika: %d\n",a-b);
printf("Proizvod: %d\n",a*b);
printf("Kolicnik: %f\n",(double)a/b);
printf("Kvadratni koren od broja %d je %f\n",a,sqrt(a));
printf("Kvadratni koren od broja %d je %f\n",b,sqrt(b));
}

5. Написати програм који израчунава аритметичку и геометријску средину два броја.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
float a,b;
printf("Uneti brojeve :");
scanf("%f%f",&a,&b);
printf("Aritmeticka sredina je %f\n",(a+b)/2);
printf("Geometrijska sredina je %f\n",sqrt(a*b));
}

6. За дати полупречник круга исписати његову површину.

#include <stdio.h>
#define PI 3.14
main()
{
float r;
printf("Uneti poluprecnik kruga: ");
scanf("%f",&r);
printf("Povrsina kruga poluprecnika %f iznosi: %f", r,r*r*PI);
}

7. Написати програм који за дат пређени пут S и време T за које је тај пут пређен израчунава средњу путну брзину.

#include <stdio.h>
main()
{
float S,T;
printf("Unestie duzinu puta(m) i vreme(s): ");
scanf("%f%f",&S,&T);
printf("Srednja putna brzina v = %f m/s",S/T);
}

8. Написати програм који израчунава ASCII вредност малог и великог слова A, и исписује њихову разлику.

#include <stdio.h>
main()
{
int vrVeliko='A',vrMalo='a';
printf("Razlika izmedju slova A i a iznosi %d \n", vrMalo-vrVeliko);
}

9. Написати програм који олакшава касирки враћање кусура, тако што од ње тражи да унесе колико купац треба да плати и колико пара је дао. Као излаз, програм исписује колико динара и колико пара касирка треба да врати купцу.
Напомена: Ако купац треба да плати 156.50 динара, а дао је 160.00 динара, програм као резултат треба да испише 3 динара и 50 пара.

#include <stdio.h>
main()
{
float zaNaplatu,primljeno,kusur;
printf("Unesite koliko kupac treba da plati: ");
scanf("%f",&zaNaplatu);
printf("Unesite koliko para je kupac dao: ");
scanf("%f",&primljeno);
kusur = primljeno - zaNaplatu;
printf("Kusur %d dinara %d para \n",(int)kusur,(int)((kusur-(int)kusur)*100));
}

10. Унети угао у степенима на четири децимале. Написати програм којим се дати угао изражава у степенима, минутима и секундама.
Напомена : 1○ = 60′ , 1′ = 60“ . Нпр. за унети угао 45.2345, програм треба да испише 45 степени, 14 минута, 4.2 секунде.

#include <stdio.h>
main()
{
float s,sec;
int st,min;
printf("Uneti iznos u stepenima:");
scanf("%f",&s);
st = s; /* kompajler automatski odseca decimalni deo! */
min = (s-st)*60;
sec = ((((s-st)*60)-min)*60);
printf("%f stepeni = %d stepeni %d minuta %f sekundi\n", s,st,min,sec);
}

11. Написати програм који израчунава производ цифара датог четвороцифреног целог броја br.

#include <stdio.h>
main()
{
int br;
int cf1,cf2,cf3,cf4;
printf("Uneti cetvorocifreni broj: ");
scanf("%d",&br);
cf1=(br/1000);
cf2=(br/100)%10;
cf3=(br/10)%10;
cf4=br%10;
printf("Proizvod cifara broja %d je %d\n", br,cf1*cf2*cf3*cf4);
}

Задаци за вежбу
1. Написати програм који преводи килограме у фунте (1 килограм = 2.2 фунте).
2. Написати програм који претвара центиметре у километре.
3. За дату температуру у Целзијусима исписати одговарајућу температуру у Фаренхајтима.
Напомена: Tf = (9/5)*Tc+32 , где је Tf – температура у Фаренхајтима, а Tc – температура у Целзијусима.
4. Написати програм који обрачунава попуст P за производ цене C.
5. Израчунати колико је времена потребно светлости са Сунца да стигне на Земљу, ако је брзина светлости 300 000 m/s, а средње растојање између Земље и Сунца 149 600 000 km.
6. Написати програм којим се уноси угао дат у степенима, минутима и секундама (посебно се уноси сваки део степена). Програм треба да као резултат испише дати угао у часовним јединицама (360° = 24h, односно 1h = 15° ).
7. Два камиона су кренула у сусрет један другом из места A и B. Први камион се креће брзином V1, а други брзином V2. Камиони су се сусрели након T секунди. Написати програм који израчунава растојање између места A и B.
8. Написати програм који тражи од корисника да унесе неко велико слово, а затим на стандардни излаз исписује одговарајуће мало слово.
9. Написати програм који у унетом петоцифреном броју израчунава разлику прве и последње цифре.
10. Написати програм који израчунава суму цифара у унетом целом троцифреном броју.

2 thoughts on “задаци за вежбу – линијска структура

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s