линкови – слободан софтвер

Izbor slobodnog softvera za škole

7Zip – program za upravljanje arhivama sa komprimovanim datotekama. Program je efikasan i ima sve osobine komercijalnih vlasničkih programa. Može se uspešno koristiti u svakodnevnom radu i čuvanju raznih vrsta dokumenata u administraciji škole. Proučavanje izvornog koda može pomoći u savladavanju lekcija o algoritmima za kompresiju podataka.

Instalaciona datoteka programa    Posetite sajt programa

Abiword – program za pisanje teksta i matematičkih jednačina. Ovaj program može biti upotrebljen za kreiranje jednostavnih, ali i veoma kompleksnih dokumenata. Instalacijom dodatnih fontova omogućava se i pisanje matematičkih jednačina. Ovaj program može učitati i PDF datoteke i omogućiti izmene tih datoteka. Može se uspešno koristiti u nastavi i administrativnim funkcijama škole. Veliki broj dodataka omogućava proširenje njegovih funkcija i upotrebu u raznim nastavnim situacijama. (Ovaj dokument je pisan upotrebom programa Abiword).

 Instalaciona datoteka programa     Dodatna datoteka za matematiku     Posetite sajt programa

Audacity – program za snimanje i obradu audio signala. Može se uspešno koristiti u nastavi matematike, fizike, biologije, hemije, elektronike, informatike, muzike i srodnih predmeta. Instalacija dodataka LADSPA omogućava primenu preko 190 algoritama koji se mogu uspešno koristiti u nastavi. Audacity se može lako podesiti da raspored dugmića bude napravljen po ergonomskim zahtevima što može imati posebnu primenu u inkluzivnoj nastavi.

Instalaciona datoteka programa     LADSPA priključci     Datoteka za kompresiju audio zapisa     Posetite sajt programa

Avidemux – program za obradu video signala. Avidemux je posebno pogodan za upotrebu u nastavi fizike, informatike, predmetima koji koriste video signal (geografija, biologija i sl.). Pomoću ovog programa možemo vršiti konverziju video datoteke iz jednog formata u drugi što može biti korisno u raznim medijskim aktivnostima škole i obrazovanja učenika. Proučavanje izvornog koda programa može pomoći razumevanju primene algoritama na video i audio datoteke.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Blender – program za dvodimenzionalnu i trodimenzionalnu animaciju i kreiranje grafičkih datoteka i animiranih filmova. Blender se široko koristi u profesionalnim okruženjima. Njegove osobine zadovoljavaju zahteve profesionalne produkcije pa se može uspešno upotrebljavati u umetničkim i drugim predmetima gde je potrebno primenjivati crtanje i animaciju.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Celestia – program za nastavu geografije i astronomije. Ovaj program sadrži bazu podataka planeta i drugih nebeskih tela pa se može koristiti i na višim nivoima obrazovanja u ovim oblastima.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

DVD-Styler – program za kreiranje DVD snimaka. Program podržava razne grafičke i video formate, kreiranje interaktivnih menija, titlovanje, dodavanje zvučnih datoteka i sl. Ovaj program se može uspešno upotrebljavati u medijskim i kulturnim aktivnostima škole. Program može imati posebnu primenu u pripremi edukativnih sadržaja za učenike sa invaliditetom, jer omogućava dodavanje titlova i drugih alternatvnih sadržaja.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Dia – program za kreiranje raznih vrsta dijagrama. Program se može uspešno koristiti u nastavi hemije, matematike, elektronike, građevinarstva, mašinstva i drugih srodnih predmeta. Upotrebom alata Diashapes mogu se preuzeti razne kolekcije simbola za kreiranje specijalizovanih dijagrama i šema.

Instalaciona datoteka programa     Datoteka sa dodatnim oblicima     Posetite sajt programa

Euler – program za numeričke i simboličke proračune u matematici i primenjenim disciplinama. Program se može uspešno koristiti u nastavi matematike, tehnologije, mašinstva i drugih srodnih predmeta. Ovaj program se danas koristi na mnogim fakultetima i drugim oblicima obrazovanja gde se izučava matematika, a koristi se i najzahtevnijim inženjerskim i naučnim oblastima.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

FET – program za kreiranje rasporeda časova u obrazovnim institucijama. Veoma je jednostavan za upotrebu. Nakon unošenja pravila koja određuju raspored program izvršava kalkulacije optimalnog rasporeda. Zbog optimalnih kalkulacija rasporeda časova štedi vreme i energiju u organizaciji nastave.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Filezilla – program za primenu funkcija FileTransfer Protocol aktivnosti. Program Filezilla služi za postavljanje i preuzimanje datoteka sa servera pa se može koristiti u nastavnim i administrativnim funkcijama škole.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Firefox – poznati web program za posećivanje sajtova i izvršavanje drugih aktivnosti u web aplikacijama. Ovaj program je poznat po bezbednosti, velikom broju proširenja koja se mogu upotrebiti u raznim nastavnim oblicima kao i povećavanju pristupačnosti sajtova i za inkluzivno obrazovanje.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Freemind – program za kreiranje mapa uma. Ovaj program ima svoju primenu u pripremi nastave, analizi metodičkih pristupa i koncepcija rada. Ovaj program se može koristiti u raznim predmetim i u drugim administrativnim i upravljačkim aktivnostima škole, mentorstvu nastavnika i sl. Ovaj program ima široku bazu korisnika u celom svetu i može zadovoljiti i zahtevne korisnike.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

GIMP – je program za obradu grafičkih datoteka. Funkcije ovog programa su veoma bliske funkcijama skupocenih profesionalnih programa i može se uspešno koristiti u svim aktivnostima gde je potrebna obrada fotografija i drugih bitmap datoteka.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Ganttproject – program za kreiranje Gantt dijagrama u upravljanju projektima. Posebno je pogodan za Gantt dijagrame u upravljačkim i projektnim funkcijama škole kao i u nastavi škola koje se bave ekonomskim, građevinskim i drugim srodnim naukama i disciplinama gde se pojavljuje potreba za Gantt dijagramima.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Gnucash – program za planiranje i upravljanje evidencijom troškova i finansijskom planiranju. Ovaj program se može uspešno koristiti u upravljačkim i administrativnim funkcijama škole kao i u nastavi u ekonomskim, građevinskim i drugim srodnim naukama i disciplinama gde se može učiti upravljanje troškovima.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Gnumeric – je program za tabelarni račun. Iako njegove funkcije podsećaju na Microsoft Excel Gnumeric ima 194 funkcije koje su jedinstvene za Gnumeric. On može da učita i čuva Excel datoteke i da upravlja veoma velikim datotekama. Posebno je pogodan za nastavu, matematike, fizike, biologije, informatike, ekonomske nauke i druge predmete koji koriste tabelarni račun. Gnumeric se može uspešno koristiti i u administrativnim aktivnostima škole.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Infrarecorder – program za snimanje raznih vrsta CD i DVD-ova. Ovaj program podržava sve popularne formate i uspešno komunicira sa internim i eksternim CD i DVD uređajima.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Inkscape – program za kreiranje i obradu vektorskih grafičkih datoteka. Inkscape se može uspešno koristiti u svim predmetima gde se koriste vektorske grafičke datoteke kao što su tehničke, elektrotehničke, saobraćajne, matematičke, informatičke i druge strukovne škole. Ovaj program se može uspešno koristiti u medijskim i izdavačkim funkcijama škole i nastavi koja obrazuje učenike za takve aktivnosti.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Jedit – editor za programiranje. Jedit omogućava analizu i označavanje sintakse velikog broja programskih jezika. Posebno je pogodan za nastavu informatike, elektronike i drugih predmeta gde se koristi programiranje softvera ili elektronskih komponenti i uređaja.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Kompozer – editor za kreiranje HTML i CSS web strana. Ovaj program podržava FTP, XML, Java script. Može se uspešno koristiti za kreiranje web strana po standardima pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kako bi se povećao nivo inkluzivnosti obrazovanja. Posebno je pogodan u svim predmetima gde nastavnik želi brzo i lako kreirati web stranice sa obrazovnim sadržajima, a posebno u nastavi informatike.

Instalaciona datoteka programa    Posetite sajt programa

LibreOffice – kompletna aplikacija koja podseća na Microsoft Office. Ova aplikacija ima u sebi program za obradu teksta, tabelarni račun, kreiranje prezentacija, kreiranje i upravljanje bazama podataka, crtanje, pisanje matematičkih formula. Veliki broj proširenja omogućava dodatne funkcije koje su jedinstvene za ovaj program. Na primer, jedna od funkcija omogućava lako preslovljavanje latinice u ćirilicu i obratno. Neka proširenja omogućavaju konverziju tekstualnih datoteka u DAISY, ePub i druge formate koji mogu značajno povećati inkluzivnost obrazovnog sadržaja kreiranog u ovom programu. LibreOffice se može uspešno koristiti u svim predmetima i u administrativnim aktivnostima škole.

Instalaciona datoteka programa     Proširenja za LibreOffice     Posetite sajt programa

Lilypond – program za precizno i lepo pisanje nota. Ovaj program može da bude efikasan u nastavi informmatike muzičkim školama, ali i da se uspešno koristi i u drugim predmetima. On podržava pisanje nota za razne muzičke instrumente, vokalnu muziku, tablature te notne znakove za stare načine pisanje nota (gregorijanske pesme i sl.) Lilypond se može koristiti i u teoriji muzike. U ovom programu možete da vršite analizu po Hajnrihu Šenkeru (Heinrich Schenker). Na sajtu Mutopia možete da nađete veliki broj partitura u raznim formatima uključujući i Lilypond format što vam može značajno pomoći u procesu učenja programa Lilypond.

Instalaciona datoteka programa     Esej o upotrebi programa Lilypond     Posetite sajt programa

Maxima – program za razne vrste operacija i proračuna u matematici i srodnim disciplinama. Program se može uspešno koristiti u naprednoj nastavi matematike u srednjoj školi i fakultetima i profesionalnom radu. Ovaj program se danas koristi na mnogim fakultetima i drugim oblicima obrazovanja gde se izučava matematika, a koristi se i najzahtevnijim inženjerskim i naučnim oblastima.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Musescore – program za pisanje nota i muzičko obrazovanje. Veoma je pogodan za kreiranje i učitavanje partitura. Musescore može da učita i kreira MIDI i MusicXML datoteke. Ovaj program može da zadovolji zahteve osnovnih i srednjih muzičkih škola kao i zahteve drugih škola kojima treba radna muzičkim partiturama.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Note-Pad++ – editor za programiranje. Ovaj program je posebno pogodan za nastavu informatike, elektronike i druge predmete gde se uči i praktikuje programiranje. Njegova proširenja omogućavaju efikasan rad i zadovoljava zahteve profesionalnih programera.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

OpenModellica – napredan i sofisticiran program za razne vrste modeliranja i simulacija. Ovaj progrem se primenjuje u veomazathevnim industrijskim tehnološkim i akademskim okruženjima gde je potrebno modeliranje i upotreba simulacija. Na sajtu programa možete naći mnogo informacija o upotrebi programa i ostvariti komunikaciju s aljudima koji s ebave primenom i razvojem ovog sofisticiranog programa.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Pidgin – ovaj program omogućava komunikaciju i ćaskanje sa korisnicima koji koriste usluge raznih kompanija i raznih klijenata za ćaskanje. Pidgin omogućava uspešnu komunikaciju sa svim popularnim protokolima i uslugama ćaskanja. Proučavanje izvornog koda može pomoći u analizi uspostavljanja komunikacije sa raznim klijentima i zaštite privatnosti u komunikaciji.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

R je program koji služi za statističku analizu i obradu podataka.Ovaj program može da se uspešno koristi u administrativnim aktivnostima škole, ali i u pedagoškom, obrazovnom i istraživačkom radu prosvetnih radnika. Program R se primenjuje u obrazovnim i naučnim institucijama širom sveta, a tim programera ga stalno unapređuje i dodaje nove funkcije tako da program R može uspešno zameniti mnoge skupe i komercijalne programe. Ovaj program ima svoj programski jezik koji se lak za upotrebu učenici mogu da značajno unaprede svoje znanje učenjem upotrebe programa R i njegovog programskog jezika.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

RSSOwl – program koji čita razne RSS feed formate. Posebno je pogodan za sakupljanje informacija sa sajtova koji omogućavaju RSS feed tehnologiju. Ovaj program može posebno biti koristan nastavnicima koji sakupljaju vesti, ilustracije, studije slučaja iz raznih oblasti jer će ovaj program u određenim vremenima automatski sakupljati informacije što značajno štedi vreme i energiju.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Scilab – napredan i sofisticiran program za razne vrste operacija i proračuna u matematici i srodnim disciplinama. Razvoj programa vodi Scilab konzorcij koji se sastoji od visoko rangiranih naučnih institucija. Scilab konzorcij je osnovao 2003.g Francuski nacionalni institut za istraživanje u kompjuterskim naukama i kontroli. Program se može uspešno koristiti u veoma naprednoj nastavi matematike, tehologije, inženjerstva u školama, fakultetima i profesionalnom radu. Informacije o upotrebi programa Scilab u srednjim školama se na sajtu nalaze na francuskom jeziku. Ovaj program se danas koristi na mnogim fakultetima i drugim oblicima obrazovanja gde se izučava matematika, a koristi se i najzahtevnijim inženjerskim i naučnim oblastima.

Kreatori programa Scilab imaju svoj YouTube kanal. Ovo je nezavisni snimak koji objašnjava neke funkcije programa Scilab. 

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Scribus – program namenjen izdavaštvu i srodnim aktivnostima. Može se uspešno koristiti u svim izdavačkim aktivnostima škole ili u savladavanju ovih veština i znanja u specijalizovanim i strukovnim školama za dizajn, izdavaštvo, grafičkim školama i sl. Scribus zadovoljava standarde profesionalnih programa tako da se ovim programom mogu realizovati i zahtevni projekti.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

SMPlayer – multimedijalni plejer koji podržava popularne formate. Proučavanje izvornog koda omogućava uvid u funkcionisanje raznih popularnih formata.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Solfege – program za nastavu muzike. On se sastoji od velikog broja vežbi za prepoznavanje i ponavljanje muzičkih vežbi, intervala, harmonijskih i drugih zadataka.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Sumatra-PDF – program za učitavanje PDF datoteka. Ovaj program se može koristiti u nastavi i u administrativnim aktivnostima škole. Ovaj program ima dodatke koji omogućavaju kompatiblinost sa Internet programima Firefox, Opera, Chrome i sl.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Sunbird – aplikacija kalendar koja se može uspešno koristiti u administratvnim aktivnostima škole. Pogodna je za nastavu koja podrazumeva vremensko planiranje i vođenje evidencije zadataka i aktivnosti.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Thunderbird – program za elektronsku poštu, kalendar, kolaboraciju. Ovaj program je veoma efikasan i stabilan i omogućava stabilno i uspešno upravljanje elektronskom poštom.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

TrueCrypt – program za enkripciju podataka. Ovaj program se može uspešno koristiti u specijalizovanim strukovnim školama gde se uči enkripcija podataka (matematika, informatika, bezbednost podataka i sl.). Ovim programom se mogu zaštititi poverljivi podaci učenika i drugog osoblja koji moraju ostati privatni i dostupni u svim situacijama samo osoblju koje je ovlašćeno za pristup tim informacijama.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

Tuxmath – program za učenje matematike. Posebno je pogodan za osnovne škole i vežbanje raznih vrsta matematičkih zadataka. Nastavnici programiranja i matematike mogu lako unaprediti ovaj program i omogućiti vežbanje složenijih matematičkih zadataka.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

VirtualBox – program pogodan za primenu i učenje tehnologije virtualizacije. Ovaj program omogućava instalaciju drugih operativnih sistema i nezavisno pokretanje unutar postojećeg operativnog sistema. Instalirani operativni sistem unutar VirtualBoxa možemo kao jednu datoteku preneti u drugi VirtualBox i tako uštediti vreme što omogućava laku primenu u radu sa učenicima.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

VLC – multimedijalni plejer koji podržava popularne formate. Proučavanje izvornog koda omogućava uvid u funkcionisanje raznih popularnih formata. Ovaj program omogućava emitovanje audio i drugih strimova sa Internet radio stanica i specijalizovanih servera za tu namenu uključujući i obrazovne sadržaje.

Instalaciona datoteka programa     Posetite sajt programa

преузето са: слободан софтвер

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s