Рачунарске мреже и комуникације

Рачунарске мреже – увод
Основни појмови везани за рачунарске мреже
Класификација рачунарских мрежа
Рачунарске комуникације
Дигитални пренос података
OSI референтни модел

модулација
медијуми за пренос података – основни појмови
мултиплекси
упредена парица
коаксијални кабл
дигиталне модулације
оптички каблови: извори светлости, фотодетектори, оптички конектори
медијуми са невођеним ЕМТ: бежичне комуникације намењене радио и ТВ дифузији, микроталасни системи, системи који служе за бежичну комуникацију: инфрацрвени пренос, ласерски пренос, бежични телефон, мобилна телефонија, WI-FI и bluetooth

Модемска веза
Модеми
RS-232 и RS-485 стандард
Слој везе
Формирање и формат оквира
Адресирање
Управљање приступом медијуму
ALOHA
CSMA
CSMA/CD
Додела жетона
Магистрала са жетоном
Прстен са жетоном
Управљање протоком
Контрола грешака
Стани и чекај ARQ
ARQ са враћањем за N

Слој мреже
Логичко адресирање
Рутирање
Алгоритми за контролу загушења
Алгоритми са отвореном петљом
Алгоритми са затвореном петљом
Фрагментација
Слој транспорта
Сегментација и реасамблирање
SAP адресирање
Управљање конекцијом
Управљање протоком, контрола грешака и мултиплексирање
Горњи слојеви OSI модела
Слој сесије
Слој презентације
Слој апликације

Увод у локалне мреже
Мрежни оперативни системи
Жичне локалне мреже
Бежичне локалне мреже
Bluetooth
ZigBee
Средства локалних мрежа
Регенератор
Звездаста спојница – хаб
Мост
Рутер
TCP/IP модел
Слој приступа мрежи
Слој интернета
Слој транспорта
Слој апликације
IP адресирање
DNS
Подмрежно адресирање

Advertisements