Рачунарске мреже и комуникације

I
Рачунарске мреже – увод
Основни појмови везани за рачунарске мреже
Класификација рачунарских мрежа
Рачунарске комуникације
Дигитални пренос података
OSI модел

II
Физички слој. Модемска веза
Модеми. RS-232 и RS-485 стандард
Модулација. Дигиталне модулације
Мултиплексни пренос

III
Медијуми за пренос података – основни појмови
Упредена парица
Коаксијални кабл
Оптички каблови. Извори светлости
Фотодетектори. Оптички конектори
Бежични пренос података
Бежичне комуникације

IV
Слој везе
Формирање и формат оквира
Адресирање
Управљање приступом медијуму
CSMA/CD
Додела жетона
Магистрала са жетоном
Прстен са жетоном
Контрола грешака
Стани и чекај ARQ
ARQ са враћањем за N

V
Слој мреже
Логичко адресирање
Рутирање
Алгоритми за контролу загушења
Фрагментација

VI
Слој транспорта
Сегментација и реасамблирање
SAP адресирање
Портови
Управљање конекцијом
Управљање протоком, контрола грешака и мултиплексирање

VII
Горњи слојеви OSI модела
Слој сесије
Слој презентације
Слој апликације
Увод у локалне мреже
Мрежни оперативни системи
Жичане локалне мреже
Бежичне локалне мреже
Заштита података на мрежи
Средства локалних мрежа
Регенератор
Звездаста спојница – хаб
Мост
Рутер

VIII
TCP/IP модел
IP адресирање
DNS
подмрежно адресирање
интернет услуге и алати
Електронска пошта
Пренос фајлова
Укључивање на удаљени рачунар
Дискусионе групе
IRC
ICQ
Мултимедијални сервиси