Оперативни системи

Историјат развоја Оперативних система
Значајни оперативни системи
Оперативни системи
Основни концепти оперативних система
Архитектуре оперативних система
Основни модули (слојеви) оперативних система
Језгро оперативног система
Покретање оперативног система
Bootloader и процес подизања оперативног система
Појам процеса
Стања процеса
Контролни блок процеса
Нити
Систем датотека (Фајл систем)
Атрибути фајлова
Операције над фајловима
Типови фајлова
Фолдери
Подела дискова на партиције

II област: Виртуелизација

Основни појмови о виртуелизацији
Историјат развоја концепта виртуелизације
Принцип рада виртуелизације
Технике виртуелизације и њене примене
Предности виртуелизације
VirtualBox