Мреже – за ванредне ученике

Рачунарске мреже – увод
Основни појмови везани за рачунарске мреже
Класификација рачунарских мрежа
Рачунарске комуникације
Дигитални пренос података
OSI референтни модел

модулација
медијуми за пренос података – основни појмови
мултиплекси
упредена парица
коаксијални кабл
дигиталне модулације
оптички каблови:
извори светлости,
фотодетектори,
оптички конектори медијуми са невођеним ЕМТ:
микроталасни системи
WI-FI
bluetooth

dial up, isdn, adsl
слој везе
token bus, token ring
управљање протоком и контрола грешака
слој мреже
транспортни слој
слојеви сесије, презентације и апликације
увод у локалне мреже
заштита података на мрежи
средства локалних мрежа
tcp/ip
ip адресе
подмрежно адресирање